دکتر اکبر سلطانی

دکتر اکبر سلطانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نظام پزشکی:37813

درباره دکتر اکبر سلطانی:

دکتر سلطانی متولد ۱۳۴۵

اخذ پزشکی عمومی در سال 1369 از دانشگاه اصفهان

اخذ تخصص داخلی در سال 1374(رتبه اول کشوری)

طرح از سال۱۳۷۴ تا 1375  

اخذ فوق تخصص غدد در سال 1377(رتبه اول)

ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹( موضوع پایان نامه ارشد: تدوین

کوریکولوم تفکر نقاد برای دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران)

تدریس واحد تفکر نقاد از سال۱۳۹۰ تا‌کنون

آموزش و طبابت در بیمارستان شریعتی از سال 1378

عضوء هیئت علمی در دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

دبیرعلمی مجله دیابت و متابولیسم از سال ۱۳۹۰

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد از سال ۱۳۹۴

مسئول گروه تفکر نقاد ابن سینا از سال ۱۳۸۸

تهران، خیابان کارگرشمالی، نبش خیابان دوم، ساختمان 1839، طبقه 3، واحد25

شنبه تا چهارشنبه
14:00 الی 19:00

سایر پزشکان کلینیک دیابت و غدد

پیمایش به بالا