دکتر مریم استقامتی

دکتر مریم استقامتی

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

متخصص داخلی

نظام پزشکی: ۸۲۱۰۷

درباره دکتر مریم استقامتی:

متولد سال ۱۳۴۷

اخذ پزشكى عمومى در سال ١٣٧٩ از دانشگاه ازاد

اخذ تخصص در سال ١٣٨٥ از دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

اخذ فوق تخصص در سال ١٣٨٩ از دانشگاه علوم پزشكى شيراز

دانشیار دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان

كارشناس پزشكى قانونى در زمينه بيمارى هاى كليه كودكان

عضو انجمن بین المللی بیماری های کلیه کودکان

هرمزگان، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی سه راه رازی طبقه فوقانی بانک تجارت

۰۷۶۳۲۲۵۲۳۴۵

سایر پزشکان کلینیک دیابت و غدد

پیمایش به بالا